Polityka prywatności

Odwiedzając stronę  phone-alone.com, udostępniają nam Państwo informacje. Celem niniejszej polityki danych osobowych jest informacja odnośnie tego, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy oraz co z nimi robimy. Ważnym jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz dołożenie wszelkich starań, aby PhoneAlone Aps stosowało się do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 roku. Polityka danych osobowych dotyczy następującej domeny: phone-alone.com

Czym jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych?  

W kontekście prawa, RODO to regulacja unijna, której celem jest zaostrzenie oraz ujednolicenie zasad oraz praw związanych z ochroną danych na rzecz obywateli Unii Europejskiej. Innymi słowy celem jest przywrócenie kontroli nad danymi osobowymi dla ich posiadaczy. Mimo, że to dobra wiadomość dla osób fizycznych, stanowi to pewien kłopot dla przedsiębiorstw. Nowe przepisy mają zastosowanie dla wszystkich organizacji (bez względu na ich wielkość), które oferują towary i usługi na terenie UE oraz na stronach internetowych wykorzystujących technologie śledzące (tj. ciasteczka cookies czy piksele śledzące) w celu monitorowania zachowań użytkowników z UE. W wielu przypadkach gromadzenie danych, bez względu na istotę, wymagać będzie zgody. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, zgoda ta nie może być domniemana lub wydedukowana z działań danej osoby. Zgoda musi dotyczyć danych pobieranych w oparciu o działanie afirmacyjne, które jest jednoznaczne.
  1. Dane osobowe – Co zbieramy i dlaczego
    1. PhoneAlone poprzez swoją stronę zapewnia szereg funkcji, usług, aplikacji oraz narzędzi, które są dostępne wyłącznie dzięki technologiom śledzącym, o których mowa poniżej. Użytkownik zawsze może zablokować, usunąć lub dezaktywować te technologie jeśli przeglądarka, zainstalowana aplikacja lub urządzenie na to pozwala. W przypadku odrzucenia cookies lub innych zbliżonych technologii, użytkownik traci dostęp do niektórych funkcji, usług, aplikacji lub narzędzi na stronie internetowej. Zasadniczo rzeczone technologie umożliwiają stronie, usługom, aplikacjom oraz narzędziom zapis oraz przechowywanie informacji w przeglądarce lub urządzeniu do późniejszej identyfikacji użytkownika przez nasze serwery czy wewnętrzne systemy. Jeśli ma to zastosowanie, chronimy nasze cookies oraz inne pokrewne, z zamiarem upewnienia się, że jedynie my oraz/lub nasi upoważnieni dostawcy usług mogą interpretować je, przypisując im unikalny kod identyfikacyjny przeznaczony wyłącznie do naszej interpretacji. .
    1. Niniejsza strona zbiera oraz wykorzystuje dane osobowe do poniższych celów:
    1. Google Analytics Zamaskowaliśmy Państwa adres IP względem Google, dzięki czemu pozostajecie anonimowi w czasie wizyty na naszej stronie internetowej. Podobnie jak w przypadku większości innych stron, niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics (GA) do śledzenia zachowań użytkownika. Wykorzystujemy te dane do ustalenia liczby osób korzystających z naszego serwisu, co pomaga nam lepiej zrozumieć jak użytkownicy przeszukują oraz wykorzystują nasz serwis oraz śledzić ich poczynania na naszej stronie. Pomimo, że GA rejestruje takie dane jak lokalizacja geograficzna, urządzenie, przeglądarka internetowa oraz system operacyjny, żadna z tych informacji niejest personalnie powiązana z Państwem dla Google czy dla nas. GA zapisuje adres IP w formie anonimowej. GA wykorzystuje cookies, co zostało szczegółowo opisane w przewodnikach Google. Co ważne nasza strona internetowa wykorzystuje analytics.js GA. Postanowiliśmy, że historia odwiedzin na naszej platformie nie wygasa. Dezaktywując cookies w swojej przeglądarce internetowej, uniemożliwiają Państwo śledzenie Państwa wizyt na podstronach naszego serwisu. .
    1. Google Tag Manager Stale dążymy do usprawnień w kwestii doświadczeń klienta (ang. customer experience) na naszej stronie internetowej, zapewniając odwiedzającym spersonalizowane oraz celowane informacje. W tym celu wykorzystujemy Google Tag Manager (GTM). GTM to fragment kodu, który pomaga nam śledzić zachowanie użytkownika w naszym serwisie, a następnie wysyła dane do naszego konta Google Analytics. Dane są następnie przechowywane w Google Analytics, tak abyśmy mogli analizować oraz oceniać je pod kątem potencjalnych usprawnień oraz zmian na stronie. Google traktujemy jako zewnętrznego administratora danych (patrz dział 2 poniżej). Więcej informacji o  Google Tag Manager tutaj.
    1. Wizyta na stronie internetowej Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, zbieramy poniższe dane osobowe dotyczące Państwa oraz użycia serwisu przez Państwa:
     ● Adres IP
     Celem jest optymalizacja doświadczeń użytkownika oraz funkcji strony, marketing ukierunkowany, w tym marketing poprzez Facebook oraz Google, itd. Przetwarzanie informacji jest niezbędne dla ochrony naszych interesów w zakresie wdrażania usprawnień serwisu oraz udostępniania jego treści Podstawa prawna dla przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oparta jest na zasadzie równowagi prawnie uzasadnionych interesów w artykule 6(1)(f) RODO. Informacje nie są przekazywane stronom trzecim spoza UE/EOG, a my mamy stały dostęp do historii odwiedzin dzięki Google Analytics.
    1. Formularz kontaktowy, rejestracyjny oraz pobierania W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub pobrania formularza „gated content” z naszego serwisu, wprowadzane informacje zostaną zapisane oraz wysłane poprzez e-mail za pośrednictwem protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Informacje w formularzu będą przechowywane w bazie danych w WordPressie (baza danych naszego serwisu). Następnie dane zostaną połączone z istniejącym kontem o zbliżonym e-mailu lub zostanie stworzony zostanie nowy kontakt. Dane będą zachowywane do momentu zgłoszenia potrzeby ich usunięcia. Jeśli dane dotyczą przyszłych lub istniejących zamówień, lub objęte są przepisami prawa, informacje przechowywane są przez co najmniej 5 lat. Celem jest możliwość przetwarzania Państwa zapytania, a informacje nie są przekazywane stronom trzecim spoza UE/EOG. Informacje są przechowywane do momentu, aż zwrócą się Państwo z prośbą o ich usunięcie z naszego systemu. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych opiera się na zasadzie równowagi prawnie uzasadnionych interesów w artykule 6(1)(f) RODO UE.
    1. Newsletter W przypadku subskrypcji naszego newslettera, zbieramy następujące informacje:
     ● • Nazwa/nazwisko
     ● • Adres e-mail
     ● • Firma (dotyczy wyłącznie spółek)
     Celem jest możliwość udostępnienia Państwu newslettera, a Państwa dane są przechowywane przez okres otrzymywania naszego newslettera. Informacje nie są przekazywane stronom trzecim spoza UE/EOG. W razie zapisania się do newslettera drogą elektroniczną (e-mail), Państwa adres e-mail zostanie wysłany do SendGrid, co jest gwarancją, że nie trafi do SPAMu. SendGrid traktujemy jako zewnętrznego administratora danych. Poza SendGRid, Państwa e-mail również będzie przechowywany w bazie danych odbiorcy e-mail w WordPressie. Państwa adres e-mail pozostanie w Państwa bazie danych, oraz w bazie danych SendGrid, przez cały okres wykorzystywania usług SendGrid do celów marketingowych lub do momentu prośby o ich usunięcie z listy. Istnieje możliwość usunięcia subskrypcji. Wystarczy wykorzystać odpowiedni link w newsletterze przekazywanym drogą elektroniczną. W razie wyboru usunięcia subskrypcji poprzez e-mail, należy skorzystać z konta e-mail odpowiedniego dla rejestracji. Po rejestracji adresu e-mail, otrzymać będą Państwo cyklicznie (orientacyjnie raz z miesiącu) newslettery drogą elektroniczną. Treść naszych newsletterów dotyczy tematów z Państwa sfery biznesowej. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zasadzie równowagi prawnie uzasadnionych interesów w artykule 6(1)(f) RODO UE.
    1. Cookies Przetwarzamy informacje zbierane przez ciasteczka cookies oraz inne technologie jako dane nieosobowe. W przypadku gdy adres IP lub inne dane identyfikacyjne uznawane są według lokalnych przepisów prawa za dane osobowe, również traktujemy takie dane jako dane osobowe. W ten sposób, gdy dane nieosobowe połączone są z danymi osobowymi, traktujemy takie połączone informacje jako dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Danych Osobowych. Nasza strona Dynamicweb wykorzystuje szereg różnych cookies.
  2. Nasz zewnętrzny administrator danych
    1. Do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu wykorzystujemy szereg podmiotów trzecich. Podmioty te zostały precyzyjnie dobrane i wszystkie stosują się do unijnych przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2018 (RODO). .
   ● • Google (Polityka prywatności)
   ● • SendGrid (Polityka prywatności)
   ● • WordPress (Polityka prywatności)
   ● • Macmail (Polityka prywatności)
   ● • Hostnordic (Bezpieczeństwo i zgodność)
  1. Naruszenie danych
    Wszelkie bezprawne naruszenia danych dostępnych w bazie danych naszej strony internetowej lub bazach danych zewnętrznych administratorów danych zgłaszamy danej osobie lub stosownym organom w ciągu 72 godzin od wystąpienia rzeczonego naruszenia jeśli okaże się, że dane osobowe przechowywane w sposób identyfikowalny zostały naruszone.
  1. Administrator danych
    1. Administratorem danych dla niniejszej strony internetowej jest Phone-alone.com
    1. PhoneAlone ApS
    1. CVR: 41091940
    1. Birkedommervej 31
    1. 2400 København NV
    1. Telefon:
   +45 30 66 93 73
    1. E-mail:
   info@phonealone.dk www.phonealone.dk
  1. Bezpieczeństwo
    Stosujemy stosowne środki w celu ochrony Państwa danych osobowych na naszej platformie internetowej. Jednakże Internet nie jest środowiskiem w 100% bezpiecznym, i dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych wysyłanych poprzez formularze z naszej strony. W związku z tym nie należy nam przesyłać informacji wrażliwych oraz/lub poufnych drogą elektroniczną. Zawsze dążymy do doskonalenia naszych procedur bezpieczeństwa gdyż Internet stale ewoluuje.
  1. Prawo dostępu oraz do bycia zapomnianym
    1. Mają Państwo prawo do uzyskania wglądu do danych osobowych, które o Państwie przechowujemy, a także do korygowania oraz aktualizowania Państwa danych, oraz do usuwania lub anonimizowania tychże danych. Ponadto, w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku będziemy mogli w przyszłości przetwarzać informacje – poza przechowywaniem – jedynie za Państwa zgodą, lub do celów ustalenia, zapewnienia lub obrony roszczeń prawnych, lub ochrony osoby lub istotnych interesów publicznych. W pewnych przypadkach mają Państwo prawo do sprzeciwu względem zgodnego z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a w pewnych okolicznościach prawo do otrzymania danych osobowych w formacie zorganizowanym, powszechnie stosowanym, oraz formacie do odczytu maszynowego, a także do bezproblemowego przeniesienia tychże danych od jednego administratora do innego. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Można to zrobić elektronicznie na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt w razie potrzeby uzyskania dostępu do danych osobowych przechowywanych w naszych bazach danych lub w razie potrzeby usunięcia tychże danych z naszych baz danych. Usuwamy lub anonimizujemy domyślnie wszystkie dane, które nie są wymagane prawnie, jednak zastrzegamy prawo do analizy informacji dotyczących zawarcia przedmiotu umowy, specyfikacji usług, oraz innych informacji związanych ze stosunkami handlowymi, jakie mogą okazać się być istotne w zakresie realizacji zadań, rozwiązań, wyników oraz stosunków handlowych. Odpowiemy bez zbędnej zwłoki (i w każdym wypadku nie później niż w ciągu miesiąca od odbioru Państwa prośby, co może podlegać wydłużeniu w sytuacjach trudnych). Po uzyskaniu dostępu/prośby o pobranie, dedykowany zespół odpowie na pytanie lub otrzymaną prośbę. Jeśli pytanie lub prośba będzie bardziej złożona, możemy wymagać uzyskania dodatkowych informacji. .
    1. Pytania dotyczące polityki prywatności
      1. HW razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych, lub w razie potrzeby złożenia reklamacji w zakresie potencjalnego naruszenia postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, prosimy o kontakt
       1. Zmiany polityki prywatności
         Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian w zakresie naszej polityki prywatności. W razie wdrożenia istotnych zmian, powiadomimy Państwa przed wejściem ich w życie poprzez naszą stronę lub w inny sposób, tak aby mogli Państwo przeanalizować rzeczone modyfikacje. Państwa dalsze użytkowanie naszego serwisu po powiadomieniu o zmianach Polityki stanowi akceptację zaktualizowanych postanowień tejże Polityki..
      1. Komisja reklamacyjna
        1. Mają Państwo prawo do składania reklamacji u Duńskiej Agencji ds. Ochrony Danych jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania danych osobowych. Patrz dane kontaktowe oraz więcej informacji dot. reklamacji na stronie internetowej Duńskiej Agencji ds. Ochrony Danych
       www.datatilsynet.dk
Scroll to Top
Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod
+48 664 957 710

lub napisz wiadomość e-mail pod

 jk@phonealone.pl

WORKSPACE EXPO PARIS

Workspace Expo Paris

Paris – Porte de Versailles 

Hall 1

Stand K56

March 26-28, 2024

UMÓW
SPOTKANIE